Trollenäs Slott 2021

  • Trollenäs Slott är ett slott i Eslövs kommun, Skåne. Det är känt sedan 1300-talet och har endast ägts av två ätter, Thott och Trolle. I slutet av 1800-talet förvandlades det till ett franskinspirerat renässansslott. Sedan 1973 är lantmästaren Nils Trolles son, Ulf Trolle, verkställande direktör. Bilder tagna juni 2021.