Skarhult Slott 2019

Skarhult Slott är ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott. Ligger vid Bråån, 15 km nordost om Lund. Bilderna tagna i augusti 2019. http://www.skarhult.se