Släktforskning inledning

Hösten 2013 började jag släktforska. När man tidigare släktforskade fick man sitta på något arkiv, senare också bibliotek, och läsa av mikrofotograferade dokument m.m. Numera kan man sitta hemma vid datorn och få tillgång till källor såsom kyrkoböcker, emigrantregister, soldatregister och annat via internet. Jag har använt mig av ancestry men också arkiv digital online, riksarkivet, soldatregister, digitaliserade dagstidningar m.m. Det mesta går att hitta på internet, t.o.m. bilder på gravstenar i USA!

Det är i första hand min hustru Eva-Britts och min släkt jag har tittat på, drygt 1900 personer totalt. Den äldsta släktingen som finns med i trädet är Anders Erichsson i Kalfshult, Sätila. Han föddes 1624 och blev 90 år gammal! Därför kallades han ”Den gamle gubben i Kalfshult”. Anders var Eva-Britts mormors farfars morfars farmors farfar! Han dog 25 mars 1714 i Kalfshult, Sätila, ovetande om att han drygt 300 år senare skulle omnämnas på något som kom att kallas internet… Den äldste på min sida är Lars Ohlsson i Askersered, Hajom. Han föddes 1664 och var min farfars morfars mormors morfars far! Men ofta blir det så att man får fram ett namn, kanske också när och var vederbörande levde, sedan tar det slut. Man skulle ju vilja veta så mycket mer.

I några fall, där det finns mer information, har jag därför satt det i ett sammanhang och gjort små berättelser av uppgifterna. Det fullständiga släktregistret, som alltså omfattar lite drygt 1900 namn och upp till tolv generationer, finns tillgängligt på Ancestry.se (Johansson Släktträd). Man kan konstatera att det i vår släkt huvudsakligen funnits personer med anknytning till jord- och skogsbruk. Och det är kanske inte så konstigt. Närmare 80 % av Sveriges befolkning var huvudsakligen sysselsatta inom jordbruket under 1700-1800-talen. Idag är andelen under en procent av den totala sysselsättningen!

Läs mer:
Runsberg, ett soldattorp
Berndtssons stuga
Hälften i ett par oxar – en bouppteckning från 1875
Ett husköp med förbehåll