Ett husköp med förbehåll

När Anders och Maria, i Lur i norra Bohuslän, år 1903 skulle gifta sig (Maria var redan gravid!) behövde de också någonstans att bo. Det skulle helst vara inom Lurs församling, man flyttade oftast inte så långt. Och eftersom ekonomin var knapp fick det inte heller kosta för mycket! Lösningen blev av det skälet ett husköp med förbehåll.

I byn Öhn i Lur bodde Otto Johansson med sin hustru Abela. De hade bott där sedan 1873 och var 70 år fyllda. Därför tyckte de det var dags att sälja hemmanet och köpekontraktet fick ordagrant följande lydelse:

Öhn, Lurs församling. Bilden tagen på 1930-talet.
Kjöpekontrakt

Som vi undertecknad har på nedan skrifne dag till Anders Carlsson och hans hustru Maria Olsdotter i Vassby försålt vårt ägande 1/15 dels mantal Öhn i Lurs såcken af Tanums härad jämte derå växande gröda för en tillsamman räknad köpesumma af två tusen 2.000 kr med tillträdesrätt nu genast emot följande villkor:

  1. Köpesumman betalas sålunda att köparen övertager i hemanet intecknat hypotekslån hvartill all jord amortering derå skall tillhöra köparen. Säljaren skall betala hypotekräntan som komer att blifva förfallen till inbetalning nästa november månad. Återstoden av köpesumman betalas nu genast jämte ränta från den 25te mars detta år.
  2. Köparen skall av säljaren erhålla en säng och en soffa som ingår i köpet.
  3. Förutom den betingade köpeskillingen förbehåller sig säljaren sig till begges deras dödsdag fritt och obehindrat utan intrång nyttja och bebo den uti boningshuset på stället så kallad kökskammaren samt del i kök, källare och vind till sina nödiga saker.
  4. Säljaren förbehåller sig äfven att vid deras bortgång eller död fritt få begagna hela boningshuset till deras begravning.
  5. Säljaren förbehåller sig att skörda hälften i den nu på hemanet växande råg och potatis för detta år.

                                                                                                                                              Öhn den 25 juli 1903

Mäd förestående kontrakt förklarar vi oss å ömse sidor nöjda, dag som ovan.

Otto Johansson, säljare                                       Anders Karlsson och Maria Olsdotter, köpare


Nu ägdes Öhn av Anders och Maria med Otto och hans Abela inneboende i kökskammaren!

I januari 1909 dog Abela i sin kökskammare av lunginflammation och begravdes ”med tillgång till hela huset” enligt köpekontraktet! På sensommaren samma år dog också Otto.

Not: Anders och Maria var mina morföräldrar!