Om Peranders Johansson

Föddes 1946 i Hajom, Marks kommun, Västergötland. Efter studentexamen och militärtjänst på I 15 i Borås blev det universitetsstudier i Lund. En fil kand med ämnena matematik, fysik, teoretisk fysik och matematisk statistik blev klar innan han påbörjade sin tandläkarutbildning vid Tandläkarhögskolan i Malmö. Parallellt med högskolestudierna utbildade han sig också till reservofficer vid regementet I 16 i Halmstad.
Som nybliven tandläkare arbetade han drygt fyra år inom folktandvården i Jönköpings län bl.a. som tandläkare/klinikchef i Smålands Burseryd och som sjukhustandläkare i Värnamo. I slutet av 1979 öppnade han en egen praktik i Smålandsstenar.
I mitten av 80-talet valdes han in i landstinget för moderaterna i Jönköpings län och i samband med valet 1994 blev han landstingsråd. Åren 2007 – 2011 var han dessutom ordförande i dåvarande landstingsstyrelsen.
Bor sedan september 2011 i Lomma.