Hälften i ett par oxar – en bouppteckning från 1875

Bouppteckning Anders Pehrsson (1) - kopia
Inledningen av bouppteckningen efter Anders Pehrsson i Sörbacka

”Den 17 april 1875 förrättades Bouppteckning efter Hemmansegaren Anders Pehrsson i Sörbacka som afled de 20 sistlidna januari, efterlämnande såsom arvingar hjemte enkan Christina Johansdotter en i äktenskapet samman aflad dotter Augusta född 1871. Som dennas förmyndare var förordnad Hemmansegaren Johannes Pehrsson i Sörbacka, som nu var närvarande. Enkan som uppgafs boet underrättades om hennes plikt att uppgifva detsamma sådant det vid den aflidnes dödstimma befanns samt uppvisa alla tillhörande dokumenter och handlingar. Därefter uppgafs och anteknades: … ”

Min uppväxt - Söderbacka ca 1950
Sörbacka 1:2, mangårdsbyggnad uppförd 1872, fem rum och två kök

Johannes och Anders Pehrsson var söner till Pehr Nilsson och föddes båda på Kongsfors Säteri, Örby, Marks kommun. Johannes var bara ett år gammal och Anders tre när familjen 1832 flyttade till Sörbacka i Hajom socken. Bröderna blev 1852 ägare till Sörbacka 1:2 med 1/8 mantal vardera men fadern Pehr fortsatte bruka gården som åbo fram till 1860-talet.

Johannes var först dräng i Friared och Hjorttorp (granngårdar till Sörbacka) för att sedan år 1856 som dräng hamna i Velingstorp Mellangård, Kinna. Den 16 oktober 1863 flyttade han tillbaka till Sörbacka och började bruka sin del av hemmanet. Han gifte sig 1866 med Anna Stina Börjesdotter från Nolgården, Borred.

Anders kom via Hjorttorp till Kinna Rättaregård som dräng år 1852. Han gifte sig med Kristina Johansdotter från Kinna 1869 och flyttade samma år till Sörbacka för att tillsammans med Johannes bruka gården. Anders dog 1875 i lunginflammation och Johannes tog då över hans del av hemmanet och brukade alltså ¼ mantal fram till sin död 1909.

De båda bröderna delade på mycket i bruket av gården. Ladugården var gemensam och i bouppteckningen efter Anders får man en uppfattning av hur mycket djur som fanns på Sörbacka 1:2 vid den här tiden. Anders ägde enligt följande:

Bouppteckning Anders Pehrsson (6) - kopia
Del av bouppteckningen, ägda kreatur

En ko, blekröd, själv; hälften i tre stycken kor; hälften i ett par oxar; hälften i ett sto; hälften i ett föl; hälften i tre får med lamm; hälften i en bagge och tre får; ett får själv; hälften av två svin.

Förutsatt att brodern Johannes ägde lika antal djur hade man på Sörbacka 1:2 år 1875:
5 kor, 2 oxar, 1 sto med föl, 6 får, 3 lamm, 1 bagge, 2 svin.

De delade också åtskilliga jordbruksredskap vilket framgår av samma bouppteckning.

Bouppteckning Anders Pehrsson (5) - kopia
Del av bouppteckningen, ägda kör- och gårdsredskap

En bouppteckning kan på så vis ge de där extra uppgifterna som ytterligare berikar släktforskningen. Johannes i texten ovan var min farfars far.