CIMG4419 - kopiaLomma kommun ligger vid Öresund, en knapp mil norr om Malmö, och har drygt 23 000 invånare. I kommunen finns två större tätorter: Lomma med knappt 11 500 invånare och Bjärred med cirka 9 900 invånare. Lomma har en av Skånes bästa badstränder, Lomma Beach. Naturreservat med fantastiskt fågelliv ökar Lommas attraktivitet ytterligare! Lomma rankas som en av landets bästa kommuner vid olika jämförelser. Här är med andra ord gott att bo.

Lomma Municipality is situated by the sea a few miles north of Malmö and has fully 23 000 inhabitants. The Municipality has two major communities: Lomma by almost 11 500 inhabitants and Bjärred with about 9 900 inhabitants. Lomma has one of the region’s best beaches, Lomma Beach. Nature reserve with fantastic bird life increases Lomma attractiveness further! Lomma is ranked as one of the best communities in various comparisons. It is, in other words good to stay here.