Alf Henrikson

Född 1905 i Huskvarna, död 1995. Författare och journalist. Skrev bl.a. dagsvers, krönikespel och historiska verk. Från 1929 medarbetare i DN. Blev filosofie hedersdoktor i Stockholm 1968. Står staty på Esplanaden i Huskvarna där man också kan läsa följande lilla vers: ”Dagen i dag är en märkvärdig sak, tänk, evighet fram och evighet bak.” Han skrev många underfundigheter varav jag plockat samman en del i det följande.

Drömmen om lyckan
När jag kliade katten och katten spann
så blev jag en nöjd och belåten man.
Betänk huru salig jag då skulle bli
om jag själv kunde spinna och katten gav kli.

Monolog för envar
Hade jag fått vad jag aldrig fick
så hade det gått som det aldrig gick.
Hade jag mött den jag aldrig mötte
och hade jag skött vad jag aldrig skötte
och hade jag känt vad jag aldrig kände
hade åtskilligt hänt som nu aldrig hände.
Ja, hade jag gått dit jag aldrig går
så hade jag stått där jag inte står.

Utomstående
I den långa debatten om skolan hörde jag pladdret flöda.
Åsikter kostar ingenting men kunskaper kostar möda.

Könsrollerna
Den kvinnliga spindeln äter sin man.
Hon är sannolikt mera huslig än han.

Kollektiviteten
Allt skall bestämmas i grupp, i grupp,
uti dussin och icke per styck.
Gör ingenting själv, stick aldrig upp,
utan sammanträd, prata och tyck.
Då ska du se att din stämma hörs,
ja, då ska du se vilka storverk som görs
och vad livet blir fritt från förtryck.

Motto för helsidesartikel
Aldrig är tankarna långa.
Och ändå är orden så många.

Piller
Pass upp för medicinmissbruk,
inga piller idag ska du ta!
Om du äter för många förblir du sjuk
långt sedan du blivit bra.

Över en resekatalog
När jag går på djupet i mina funderingar
så avskyr jag nästan alla regeringar
så utomlands kan jag väl inte fara
och hemma kan jag ej heller vara.

Motto för ett betänkande
Centralbyråkrater som pratar smörja
är det allas vår sorgliga lott att försörja.

Baktanke
Socialismen är ett system
varmed svenskarna löser all världens problem.
Bara sådant som hemmavid kniper
blir löst efter andra principer.

Full skala
Retar du upp dig på ting som är små
så är du väl inte större än så.