Peranders Johansson

En alltid aktuell fundering! Skriven sommaren 1988.

Vattenkast
Hör du du där bakom ratten
som vid rasten kastar vatten.
Likt en hanhund ses du stå,
han på tre och du på två!

I samband med diskussion om Öresundsbro eller -tunnel fanns det de som ville ha en järnvägstunnel, även om den skulle bli betydligt dyrare. Bättre för miljön var ett av argumenten. Därav denna dikt skriven 1990!

Miljösnack
Gräv Dig en tunnel, för tåg, upp till månen
så får Du nog slut på miljödiskussion,
för då sitter vi alla med räntan på lånen
och tittar på Volvon med hög kompression.

Och att den har rening det kan väl kvitta
när pengarna saknas till blyfri bensin,
men uppe bland molnen ses månen sitta
och titta förundrat på SJ:s dressin.

Med tanke på debatten om äldrevård och äldreomsorg skrevs denna dikt 1992.

Välfärden
Här sitter jag ensam i välfärdssamhället
i omsorgens hörna på vanliga stället.
I rullstol jag sitter och längtansfullt tänker
att nere vid sjön ser man solen som blänker.

Men vårdkostnadsdygnen de kommer och går
och hjälpa mig dit är det ingen som får.
För alla har alltid nåt annat att göra
än att bjuda på välfärden genom att köra!