Om Peranders Johansson

Föddes 1946 i Hajom, Marks kommun, Västergötland. Efter studentexamen i Borås (reallinjen, biologisk gren, som det då hette) och militärtjänst på I 15 i Borås blev det universitetsstudier i Lund. En fil kand med ämnena matematik, fysik, teoretisk fysik och matematisk statistik blev klar innan han påbörjade sin tandläkarutbildning vid Tandläkarhögskolan i Malmö. Parallellt med högskolestudierna utbildade han sig också till reservofficer vid regementet I 16 i Halmstad.

Som nybliven tandläkare arbetade han drygt fyra år inom folktandvården i Jönköpings län bl.a. som tandläkare/klinikchef i Smålands Burseryd och som sjukhustandläkare i Värnamo. I slutet av 1979 öppnade han en egen praktik i Smålandsstenar.

I mitten av 80-talet valdes han in i landstinget för moderaterna i Jönköpings län och i samband med valet 1994 blev han landstingsråd. Åren 2007 – 2011 var han dessutom ordförande i dåvarande landstingsstyrelsen.

Har även varit ordförande i Moderata länsförbundet i Jönköpings län under ett antal år.

Tilldelades 2014 partiets hederstecken – Gösta Bohman-medaljen (nr 86).

Är medlem i Svenska Frimurare Orden.

Bor sedan september 2011 i Lomma.

Gift sedan 1969 med Eva-Britt och de har tre söner.
Fredrik är docent vid Lunds Universitet och har doktorerat inom nanoteknik,
Anders är ingenjör och arbetar som produktchef på IT-företaget Axis i Lund,
Tobias är civilekonom och arbetar som Digital Performance AnalystIKEA Retail Services AB, Malmö

Har också fem barnbarn: Filippa, Fabian, Felix, Elliot och Noah.